Over ons

De Stichting Arbo Flexbranche (STAF) ondersteunt flexorganisaties en flexkrachten in Nederland bij het creëren van veilige werkomstandigheden. Juist voor jongeren van groot belang: niet alleen zijn jonge mensen zeer goed vertegenwoordigd in de flexbranche, er komen onder jongeren ook relatief gezien veel arbeidsongevallen voor.

Onder het mom ‘ jong geleerd is oud gedaan’ is CNV Jongeren in 2013 het project ‘Lifeguards’ gestart. Dit project richt zich op het weerbaar maken van jongeren op de werkvloer en vergroot het inzicht van jongeren om potentieel gevaarlijke situaties in te schatten. De methode ‘Lifeguards’ sluit perfect aan op de doelstellingen van STAF.

Samen met STAF gaan we ons nu specifiek richten op jongeren die als flexkracht werken of gaan werken. Veel jongeren starten hun werk carrière met een flexcontract. Voor deze grote groep is het zeer belangrijk te weten wat hun rechten en plichten zijn. Hoe kan je als jonge flexkracht zorgen voor de juiste weerbaarheid in combinatie met veiligheid?

Logo CNV Jongeren Cloud on White 300x198 Over ons       logo stichting arbo flexbranche Over ons