Nieuwsbrief

 

Onder het mom ‘ jong geleerd is oud gedaan’ is CNV Jongeren enkele jaren geleden het project ‘Lifeguards’ gestart. Dit project richt zich op het weerbaar maken van jongeren op de werkvloer en vergroot het inzicht van jongeren om potentieel gevaarlijke situaties in te schatten. In samenwerking met Stichting Arbo Flexbranche (STAF) is er een gastles ontwikkelt die door peer educators gegeven wordt op mbo instellingen door het hele land. De gastles richt zich zowel op fysieke als sociale veiligheid.

Er is gekozen voor mbo studenten omdat deze doelgroep naast stage binnen de opleiding de eerste stappen op de arbeidsmarkt zet. De studieomgeving is de eerste plek waar studenten serieus iets kunnen leren over arbo-regelgeving. Aan de arbo-coördinator de taak om het onderwerp veiligheid integraal aan te pakken zodat het ook meegenomen wordt tijdens de lessen. Een voorbeeld is het werken met apparaten en (gevaarlijke) stoffen tijdens de les:

-              De docent moet weten hoe dat goed en veilig gebruikt wordt.

-              De scholieren moeten een veilige werkmethode leren én leren hoe het er op de werkvloer aan toe kan gaan.

-              Maar denk ook aan de schoonmaker of conciërge, ook die moet weten wat de risico’s van bepaalde klaslokalen en apparaten zijn.

Een veilige en gezonde werkomgeving is van belang voor iedereen – de docenten, ondersteunend personeel én de studenten.

Afgelopen periode zijn er gastlessen gegeven van Utrecht tot Tiel en van Hilversum tot Eindhoven. De gastles wordt zowel door studenten als docenten goed beoordeeld. Een onderdeel van de gastles is het invullen van een enquête over flexwerk en veiligheid. Hieruit blijkt duidelijk dat er behoeft is aan meer voorlichting. Voor volgend jaar zijn we opzoek naar twee mbo instellingen waar we de gastles structureel kunnen aanbieden. In het nieuwe jaar willen we ons nog sterker inzetten op het doen van onderzoek naar de kennis en houding van studenten over gezond en veilig werk. Met de uitkomsten van het onderzoek gaan we vervolgens een campagne opzetten. Voor meer informatie over het project kan er contact worden opgenomen met CNV Jongeren.

Blogger: Lifeguard

Deel dit bericht op